Werken aan een mooiere wereld

Welkom bij mijn bedrijf: De Milde Organisatie. Ik ben Angela Stoof. Als transitiepsychologe houd ik me bezig met maatschappelijke transities. Ik rust mensen toe om verschil te maken, door educatie, persoonsvorming en de ontwikkeling van leiderschap en spiritualiteit.

Verschil maken in een wereld vol verandering

Onze tijdgeest wordt gekenmerkt door grote transities, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie, zorg, onderwijs, landbouw en democratie. We zoeken met elkaar naar andere manieren van werken, leven en samenleven, met respect voor de grenzen en behoeften van mens, dier en planeet. We zoeken naar oplossingen, maar ook naar onze eigen plek in een wereld vol verandering.

Als transitiepsychologe rust ik mensen toe om verschil te maken met wie ze zijn en waar ze staan. Dat doe ik door middel van educatie, persoonsvorming en de ontwikkeling van leiderschap en spiritualiteit. Ik geef lezingen en gastcolleges; ontwikkel workshops, trainingen, verdiepingsdagen, professionaliseringstrajecten en serious games; en zorg voor empowerment. Ik werk voor een brede doelgroep, waaronder beginnende en ervaren professionals, studenten, bestuurders, activisten en transitieteams. Ik kan daardoor goed switchen tussen verschillende 'bubbels' en mensen leren om de ervaringswereld van mensen buiten de eigen bubbel te begrijpen.

Concrete vragen waarmee mensen bij mij terecht kunnen zijn bijvoorbeeld:

 

  • Hoe kunnen we elkaar vinden in een transitiedialoog?
  • Hoe zorg ik ervoor, als bestuurder, dat ik een wezenlijke verandering in gang zet en niet aan symptoombestrijding doe?
  • Hoe kan ik, als zorgprofessional die helemaal onderaan de ladder staat, een steentje bijdragen in de noodzakelijk transitie van het zorgsysteem?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik, als activist, niet opbrand in het vuur van mijn activisme?
  • Hoe kan ik, als jongere, omgaan met mijn klimaatstress?
  • Hoe kunnen wij, als onderwijsinstelling, jongeren zo goed mogelijk toerusten voor een wereld waarin zoveel verandert?
  • Hoe kan ik, als psycholoog, geestelijk verzorger of coach, mensen begeleiden die vastlopen in oude systemen?
  • Welke kansen zijn er in deze tijd voor ons als beroepsgroep, vereniging of (geloofs)gemeenschap?
  • Hoe kunnen we ons oefenen in hoop? Is er eigenlijk wel reden tot hoop?

Nieuws en agenda


26 mei 2024:

Boekpresentatie van mijn nieuwe boek Perspectief

Created with Sketch.

In mei verschijnt mijn langverwachte boek: Perspectief: Hoop houden en verschil maken in een wereld vol verandering bij Uitgeverij Zilt.

Het is een actueel boek met een unieke, multidisciplinaire analyse van de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Het bevat een schat aan wetenschappelijke bronnen, aansprekende voorbeelden en diepte-interviews met bekende en minder bekende pioniers, inspirators, activisten en systeemveranderaars, waaronder Marjolein Jonker, Aniek Moonen, Merlijn Twaalfhoven en Kees Klomp.

De boekpresentatie is op 26 mei 2024 in het Dominicanenklooster Huissen. Welkom!

29 juni 2024:

1-daagse miniretraite: Biofilie en ecospiritualiteit

Created with Sketch.

Miniretraite voor mensen die zich willen opladen en zich met hernieuwde energie willen inzetten voor een mooiere wereld

De krachtigste motor van verandering is, volgens sommigen, liefde. Liefde brengt ons in beweging en maakt dat we ons inzetten voor een gezondere, duurzamere en rechtvaardigere wereld.

Op deze miniretraite onderzoeken we hoe we liefde kunnen beoefenen in een wereld vol klimatologische en ecologische uitdagingen. In het bijzonder staan we stil bij biofilie, of liefde voor het leven - de aarde en de natuur. We lezen teksten van mensen die uitdrukking proberen te geven aan hun liefde voor het leven. We verdiepen ons in het fenomeen ecospiritualiteit. We onderzoeken welke taal ons helpt om het over onze liefde voor de natuur te hebben. En we onderzoeken onze eigen liefde voor de natuur – binnen én buiten, in de kloostertuin. 

Een voedende, inspirerende dag voor mensen die zich willen opladen en zich met hernieuwde energie willen inzetten voor een mooiere wereld.

18 september 2024:

1-daagse miniretraite: Biofilie en ecospiritualiteit

Created with Sketch.

Miniretraite voor mensen die zich willen opladen en zich met hernieuwde energie willen inzetten voor een mooiere wereld

De krachtigste motor van verandering is, volgens sommigen, liefde. Liefde brengt ons in beweging en maakt dat we ons inzetten voor een gezondere, duurzamere en rechtvaardigere wereld.

Op deze miniretraite onderzoeken we hoe we liefde kunnen beoefenen in een wereld vol klimatologische en ecologische uitdagingen. In het bijzonder staan we stil bij biofilie, of liefde voor het leven - de aarde en de natuur. We lezen teksten van mensen die uitdrukking proberen te geven aan hun liefde voor het leven. We verdiepen ons in het fenomeen ecospiritualiteit. We onderzoeken welke taal ons helpt om het over onze liefde voor de natuur te hebben. En we onderzoeken onze eigen liefde voor de natuur – binnen én buiten, in de kloostertuin. 

Een voedende, inspirerende dag voor mensen die zich willen opladen en zich met hernieuwde energie willen inzetten voor een mooiere wereld.

13 oktober 2024:
1-daagse training: Morele helderheid

Created with Sketch.

Krachtige training voor professionals die zich in hun werk willen inzetten voor een mooiere wereld, vanuit een helder moreel kompas

 
Hoe weet je of je in je werk het goede doet? Wat is het juiste om te doen, wanneer je ziet dat het de hoogste tijd is voor een systeemverandering, binnen en misschien ook buiten de organisatie waar je werkt? Hoe breng je scherpte aan in een gesprek over de richting die we met elkaar zouden moeten opgaan? En hoe vind je richting in een tussenruimte, waarin we met elkaar op zoek zijn naar hoe het anders en beter kan, maar er tegelijkertijd veel vragen en onzekerheden zijn?

 

In deze training onderzoeken we deze vragen. Centraal staat het concept morele helderheid, naar het gelijknamige boek van de Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman. De basis hiervan is heel eenvoudig: morele helderheid is het vermogen om een scherp onderscheid te maken tussen hoe de dingen nu zijn en hoe ze zouden moeten zijn. Maar wat betekent dit in de praktijk? 

We staan kort stil bij de filosofische basis van morele helderheid en gaan daarna aan het werk, met speelse, verdiepende en ontroerende oefeningen. Want om richting te kunnen vinden is het nodig dat we ons geraakt voelen.

22 oktober 2024:
1-daagse masterclass: Transities vormgeven door scheppende taal

Created with Sketch.

Rijke masterclass voor bestuurders, managers, en leiders en leden van transitieteams

 

Hoe praten we met elkaar over transities rondom bijvoorbeeld duurzaamheid, stikstof, de inrichting van het landelijke of stedelijke gebied, sociale rechtvaardigheid, of een systeemverandering in het onderwijs, de zorg of overheid?

Een belangrijke vaardigheid is het vermogen om scheppende taal te spreken: een taal die verbindt, inspireert en ruimte opent naar de toekomst. Taal is de belangrijkste ruimte om met elkaar tot een echte, wezenlijke transitie te komen.

 

In deze energieke en speelse masterclass onderzoek je hoe je deze scheppende taal op het spoor kunt komen. Je werkt met je eigen casuïstiek en je denkt mee met casuïstiek van andere deelnemers. Je komt letterlijk in beweging met behulp van verrassende werkvormen. Aan het einde van de dag ga je naar huis met frisse ideeën, nieuwe perspectieven en concrete aanknopingspunten om scheppende taal te spreken in jouw positie en context.

3 december 2024:
1-daagse training: Morele helderheid

Created with Sketch.

Krachtige training voor professionals die zich in hun werk willen inzetten voor een mooiere wereld, vanuit een helder moreel kompas

 
Hoe weet je of je in je werk het goede doet? Wat is het juiste om te doen, wanneer je ziet dat het de hoogste tijd is voor een systeemverandering, binnen en misschien ook buiten de organisatie waar je werkt? Hoe breng je scherpte aan in een gesprek over de richting die we met elkaar zouden moeten opgaan? En hoe vind je richting in een tussenruimte, waarin we met elkaar op zoek zijn naar hoe het anders en beter kan, maar er tegelijkertijd veel vragen en onzekerheden zijn?

 

In deze training onderzoeken we deze vragen. Centraal staat het concept morele helderheid, naar het gelijknamige boek van de Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman. De basis hiervan is heel eenvoudig: morele helderheid is het vermogen om een scherp onderscheid te maken tussen hoe de dingen nu zijn en hoe ze zouden moeten zijn. Maar wat betekent dit in de praktijk? 

We staan kort stil bij de filosofische basis van morele helderheid en gaan daarna aan het werk, met speelse, verdiepende en ontroerende oefeningen. Want om richting te kunnen vinden is het nodig dat we ons geraakt voelen.

Verwacht: najaar 2024:
Training: Omgaan met klimaatstress

Created with Sketch.

Bemoedigende training voor jongeren en jongvolwassenen die zich zorgen maken over de aarde en de toekomst en willen weten hoe ze hoopvol kunnen handelen

 

Deze nieuwe, krachtige training is nog in de maak, in samenwerking met andere partijen! Meer informatie volgt in de loop van mei / juni.

Literair project: Brieven aan Persephone

Created with Sketch.

Brieven aan Persephone is een transitieroman en tevens een literair-maatschappelijk project, waarin ik onderzoek hoe we met elkaar kunnen spreken over de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Met mijn lezers ga ik een dialoog aan over 'het rijke gesprek'.

Vanaf 1 september 2023 schrijf ik brieven aan mijn fictieve dochter Persephone. Persephone (23) maakt een wereldreis waarin ze een middelpunt hoopt te vinden in zichzelf en in een wereld vol verandering.

Het project is te volgen via diverse sociale media, een mailinglist en een website. Kijk voor meer informatie, achtergronden, inspiratiebronnen en de mogelijkheden tot dialoog op www.brievenaanpersephone.nl.

Mijn missie: Mensen toerusten voor een wereld vol verandering

Educatie

Om onze plek te vinden en hoopvol te handelen in de wereld van vandaag hebben we een kritisch bewustzijn nodig rondom maatschappelijke transities. Hoe kunnen we scherp leren kijken naar de noodzakelijke veranderingen en daarover helder leren nadenken? Hiertoe hebben we onder meer kwaliteiten nodig rondom systeemintelligentie, taal en dialoog.

Persoonsvorming

We zijn allemaal gevormd - gesocialiseerd - in de oude systemen van onze tijd. We moeten daarom leren hoe we weer van onszelf kunnen worden. We willen geen object zijn van de machten en krachten om ons heen, die iets van ons willen of ervoor zorgen dat we onbewust oude systemen in stand houden. We willen een persoon worden en onszelf leren toe-eigenen.

Leiderschap

Leiderschap heeft niet zozeer te maken met je positie, maar met het nemen van verantwoordelijkheid voor wat jij te doen hebt. Het gaat over toewijding aan waar je in gelooft, als een continue praxis. Leiderschapsaspecten die in het bijzonder van belang zijn, vandaag de dag, zijn morele verantwoordelijkheid, het omgaan met onzekerheid en vrouwelijk leiderschap.

Spiritualiteit

Maatschappelijke transities hebben alles te maken met spiritualiteit. In de kern gaat het over vragen als: wie is de mens en wat is onze plek temidden van al het andere? Spiritualiteit heeft te maken met je laten raken en het vinden van je eigen middelpunt. Het gaat over het proces waarin je tot de juiste verhouding komt tot je eigenlijke ik, de wereld om je heen en het grondgeheim van je leven.

Verder lezen

Programma

Wil je verschil maken in een wereld vol verandering? Wil je groeien in je professionaliteit, wil je je leiderschap verder ontwikkelen, of wil je weer voelen waar het jou om gaat in deze chaotische tijd?
Je kunt meedoen aan diverse unieke trainingen, masterclasses, verdiepingsdagen en retraites.

Maatwerk

Zoek je een specifiek programma voor jouw (transitie)team, medebestuurders, jonge collega's of studenten? Ik maak programma's op maat, in de vorm van bijvoorbeeld lezingen, gastcolleges, workshops, trainingen, verdiepingsdagen, professionaliseringstrajecten en serious games.

Over mij

Ik heb een achtergrond in cognitieve psychologie, informatiekunde en theologie en ben gepromoveerd op een onderzoek naar competentiegericht onderwijs. Sinds 2018 houd ik me bezig met maatschappelijke transities en systeemverandering. Ik ben een zeer ervaren docent en onderzoeker, met 15 jaar ervaring in het hoger onderwijs.

Werkwijze

Wat doe ik als transitiepsychologe? Mijn uitgangspunt is dat elk mens uniek is en op een unieke manier verschil kan maken in deze tijd (nataliteit). Ik rust mensen toe om verschil te maken rondom maatschappelijke transities, door educatie, persoonsvorming en de ontwikkeling van leiderschap en spiritualiteit.