Ondersteuning bij transitievraagstukken

Welkom bij mijn bedrijf: De Milde Organisatie. Ik ben Angela Stoof. Als transitiepsychologe houd ik me bezig met de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Ik help organisaties en (young) professionals met hun transitievraagstukken en ben beschikbaar als (gast)docent en spreker.

Wat doe ik als transitiepsychologe?

Onze huidige tijdgeest wordt gekenmerkt door grote transities, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie, zorg, landbouw, werk en democratie. We zoeken met elkaar naar andere manieren van werken, leven en samenleven, met respect voor de grenzen en behoeften van mens, dier en planeet.

Als transitiepsychologe zoek ik naar de menselijke maat in deze transitieprocessen: hoe we kijken naar transities, hoe we daarover denken en praten, welke kennis we daarbij gebruiken, welke emoties we hierbij kunnen tegenkomen, hoe we ons oriënteren en hoe we zoeken naar positieve handelingsstrategieën. Vragen waarmee ik me bezig houd, zijn bijvoorbeeld:

 

 • Hoe kunnen we onszelf oefenen in hoop en vertrouwen, als voorwaarde om psychisch gezond te blijven en om perspectief te ontwikkelen?
 • Hoe kunnen we ‘het goede gesprek’ en 'het rijke gesprek' voeren, met name in situaties waarin mensen tegenover elkaar lijken te staan?
 • Hoe kunnen we mentaal omgaan met de complexiteit rondom transities?
 • Hoe kunnen we zicht krijgen op de grotere tendensen van verandering en op de manieren waarop systemen al aan het veranderen zijn?
 • Hoe kunnen we voorkomen dat we oplossingen bedenken vanuit een oude manier van denken? Hoe kunnen we die oude manier van denken in kaart brengen?
 • Waarom is het belangrijk om te mogen spelen, te experimenteren en fouten te maken in transities?
 • Welke taal kan transities versnellen? Welke taal zet daar juist een rem op?
 • Wat is de invloed van socialisatieprocessen en organisatiecultuur op transities?
 • Welke strategieën ontwikkelen mensen om oude systemen te veranderen? Wat delen systeemveranderaars met elkaar en wat maakt hen uniek?
 • Hoe kunnen we omgaan met bijvoorbeeld onze angst dat de ecologische transitie te traag gaat, of met het gebrek aan (politiek) perspectief, of met onze boosheid wanneer onze stem niet wordt gehoord?
 • Hoe kunnen we onze eigen veranderkracht op het spoor komen? Waarom hebben we daardoor het gevoel dat we tot leven komen? En waarom worden we dan 'besmettelijk' voor anderen?
 • Hoe vinden we onze plek in een veranderende wereld? Op welke manier passen we in het grotere geheel, in de family of things, en welke bijdrage kunnen wij geven met wie we zijn en waar we staan?


Heb je een transitievraagstuk, als (young) professional of als organisatie, of zoek je een gastdocent of spreker? Ik denk graag met je mee.

Hope is not something that you have. Hope is something that you create with your actions. Hope is contagious. Other people start acting in a way that has more hope.

- Alexandria Ocasio-Cortez

Boek: Perspectief

Er verandert veel in onze tijd. De vele, opeenvolgende crises leren ons dat we nieuwe manieren van denken en doen, van werken, leven en samenleven moeten ontwikkelen met respect voor mens, dier en aarde. Hoe vind je als young professional je plek in een samenleving die zo aan het veranderen is? Hoe kun je jouw steentje bijdragen? Hoe laat je je stem horen? En hoe kunnen opleiders en werkgevers hierbij helpen?

In 2023 en 2024 schrijf ik een hoopvol en optimistisch boek over deze thematiek, onder de titel: Perspectief. Het verschijnt naar verwachting in de loop van 2024 bij Uitgeverij Zilt. Dit boek omvat onder meer interviews met pioniers, inspirators, activisten en systeemveranderaars. Enkele van deze interviews zijn eerder als artikelenreeks verschenen in Volzin magazine.

Literair project: Brieven aan Persephone

Brieven aan Persephone is een transitieroman en tevens een literair-maatschappelijk project, waarin ik onderzoek hoe we met elkaar kunnen spreken over de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Met mijn lezers ga ik een dialoog aan over 'het rijke gesprek'.

Vanaf 1 september 2023 schrijf ik een jaar lang wekelijks brieven aan mijn fictieve dochter Persephone. Persephone (23) maakt een wereldreis waarin ze een middelpunt hoopt te vinden in zichzelf en in een wereld vol verandering.

Het project is te volgen via diverse sociale media, een mailinglist en een website. Kijk voor meer informatie, achtergronden, inspiratiebronnen en de mogelijkheden tot dialoog op www.brievenaanpersephone.nl.

Activiteiten & agenda

In 2023 en 2024 besteed ik veel tijd aan het schrijven van mijn twee boeken Perspectief en Brieven aan Persephone (zie hierboven). Het is een bewuste keuze om hier nu veel tijd in te steken. Rondom beide boeken zal ik te zijner tijd een aantal inspirerende activiteiten ontplooien waarvoor deelnemers zich kunnen inschrijven. Wil je hiervan op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Over De Milde Organisatie

Waarom heet mijn bedrijf 'De Milde Organisatie'? Mijn bedrijf heet zo omdat ik het belangrijk vind om mildheid te brengen in de gesprekken over de hedendaagse grote transities en in het zoekproces daaromtrent. 

 • Mildheid betekent voor mij: het menselijke blijven zien in jezelf, de ander maar ook in 'het systeem' waar we verandering wensen.
 • Mildheid gaat over het inzicht dat transities mensenwerk zijn, dat ze nauw verknoopt zijn met bijvoorbeeld onze belangen en onze behoefte aan sociale en psychische houvast, maar ook met onze dromen en onze drijfveer om het goede te willen doen.
 • Mildheid gaat ook over het inzicht dat transities ons bewust maken van onze grenzen. We komen bijvoorbeeld tot de ontdekking dat ons blikveld beperkt is en dat we niet zomaar iets nieuws kunnen bedenken en iets nieuws kunnen gaan doen. We worden menselijk en kwetsbaar.
 • Mildheid gaat ook over geduld, bijvoorbeeld omdat de ander niet altijd zo snel gaat als we zouden wensen. Er is geen knop die we in het hoofd van de ander kunt omzetten; we zijn bij transities niet in control. Transities hebben een eigen tempo (ook in onszelf trouwens), en het is de kunst om daarbij te blijven en om op de juiste momenten te handelen.
 • Mildheid heeft tenslotte ook te maken met het inzicht dat alle grote hedendaagse transities op de een of andere manier met elkaar samenhangen. Soms lijkt het alsof we recht tegenover elkaar staan, terwijl we in wezen bezig zijn met verschillende aspecten van dezelfde systeemverandering. Dat inzicht helpt om niet te denken in termen van een trade-off ('als we dit doen, kunnen we dat niet (meer) doen' of 'als de ander wint, verlies ik') maar in termen van synergie: hoe we de vraagstukken in samenhang verder kunnen brengen. Daar ontstaat de echte magie :-)


Mijn bedrijf is gevestigd op een plek die bijdraagt aan het ontwikkelen van een milde blik: het Dominicanenklooster in Huissen, tussen Arnhem en Nijmegen. Ik ben een van de ondernemers in het Patershuis, de ondernemersvleugel van het klooster. Het is een geweldige plek om bijeenkomsten te organiseren, maar ook om in alle rust in de kloostertuin te vertoeven en weer te voelen waar het om gaat.

Over Angela Stoof

Dr. Angela Stoof (1974) studeerde Cognitieve Psychologie, Informatiekunde en Theologie en promoveerde op het proefschrift Tools for the identification and description of competencies. Ze heeft 15 jaar in het hoger onderwijs gewerkt als onderzoeker, docent, beleidsmedewerker, onderwijsontwikkelaar, adviseur en projectleider. Daarnaast heeft Angela ruime ervaring met het werken met kwetsbare doelgroepen, met name in de zorgsector.

Vanaf 2018 houdt ze zich bezig met onderwerpen als systeemverandering, de menselijke maat en maatschappelijke transities. Daarbij kijkt ze graag over grenzen van vakgebieden heen. Angela werkt bijvoorbeeld met inzichten vanuit de psychologie, filosofie, sociologie, theologie, antropologie, bedrijfskunde en politicologie. Maar net zo belangrijk vindt ze het om de taal van de leefwereld te verstaan; de alledaagse vragen en zorgen van mensen. In haar werk zoekt ze voortdurend naar een verbinding tussen de abstracte, academische denkwereld en de menselijke leefwereld.

In haar vrije tijd is Angela regelmatig te vinden in haar kajak. Ze tuiniert, maakt scenery voor diorama's en schrijft gedichten, korte verhalen en essays. In 2007 gaf ze in eigen beheer het boek Maan, ik kom eraan! uit, een boek waarin ze in feite 'de menselijke maat' aan de hand van dierenverhalen onderzoekt. Angela woont met haar man Ger in Cuijk.