Angela Stoof

Welkom bij 
De Milde Organisatie!

Wij zijn een kennis- en expertisecentrum op het gebied van de menselijke maat en systeemverandering in organisaties. Op deze website stellen we onszelf graag voor.

Voor wie zijn we er?

Organisaties en bedrijven

We zijn er voor organisaties en bedrijven die een aantrekkelijke, betrouwbare werkgever willen zijn en werk willen maken van de transitie naar een sociaal duurzame organisatie.

Je kunt bij ons terecht voor: 

Begeleidingsprofessionals

We zijn er voor coaches, geestelijk verzorgers, psychologen, vertrouwenspersonen, mindfulnesstrainers, vitaliteitstrainers en aanverwante beroepsgroepen, die meer handelingsbekwaamheid willen ontwikkelen in het begeleiden / behandelen van professionals in relatie tot een weerbarstige systeemcontext.

Je kunt bij ons terecht voor:

Individuele medewerkers en managers

We zijn er voor medewerkers en managers die willen leren hoe ze zich kunnen verhouden tot een weerbarstige werkomgeving.

Je kunt bij ons terecht voor:

Onderwijsinstellingen

We zijn er voor onderwijsinstellingen (bovenbouw havo-vwo/hbo/wo) die zoeken naar een gastdocent op het gebied van de menselijke maat, systeemverandering in organisaties en maatschappelijke transities.

Te zijner tijd presenteren we een gericht aanbod. Nu al een vraag? Neem dan contact met ons op.

Wat doen we?

De Milde Organisatie zet zich in voor het ontwikkelen van werkpraktijken die overeenstemmen met de menselijke maat. Dat noemen we: sociale duurzaamheid. De transitie naar sociale duurzaamheid is verweven met de andere grote maatschappelijke transities van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van ecologie, economie, energie, zorg, onderwijs en huisvesting. Al deze transities gaan in wezen over dezelfde zoektocht: de zoektocht naar nieuwe, toekomstbestendige manieren van denken en doen, van werken, leven en samenleven, waarbij we de grenzen van de mens én van de aarde respecteren.

Een andere manier om hetzelfde te zeggen, is dat we bezig zijn met een integrale systeemverandering. Bij De Milde Organisatie ontwikkelen we kennis en expertise rondom de volgende vragen: wat is het systeem, waar komt het vandaan, waarom is het zo weerbarstig, hoe kan het systeem veranderen, en vooral: hoe is het systeem al aan het veranderen? Vanuit deze kennis en expertise ontwikkelen we diverse producten en diensten rondom systeemverandering en de menselijke maat. Hierbij staat het 'leren uitzoomen' centraal: het ontwikkelen van een breder perspectief, waarin afzonderlijke maatschappelijke crises en fenomenen als werkstress en burn-out in een breder, betekenisvol verband worden geplaatst. Daarnaast zoeken we naar positieve handelingsperspectieven: naar wat mensen kunnen doen, op de plek waar ze staan en met wie ze zijn.

Werken met hoofd en hart

De Milde Organisatie is gevestigd in het prachtige en gastvrije Dominicanenklooster in Huissen. Dit biedt ons meer dan alleen een heerlijke werkomgeving en inspirerende ontmoetingsruimtes. Bij het ontwikkelen van inzicht in vraagstukken rondom maatschappelijke transities, systeemverandering en de menselijke maat vinden we het belangrijk om niet alleen het hoofd maar ook het hart te gebruiken. De kloosteromgeving nodigt ons uit om regelmatig een pas op de plaats te maken en weer te voelen waar het om gaat.

Nieuws

Artikel: Elkaar nodig hebben in tijden van chaos

Created with Sketch.

Elk jaar in november vindt de landelijke 'Week van de Werkstress' plaats, in 2014 voor het eerst georganiseerd door het Ministerie van SZW. Bij De Milde Organisatie denken we graag mee hoe we de uitdagingen rondom werk- en systeemstress duurzaam en wijs kunnen aanpakken. In 2022 zoomen we in op de verwevenheid tussen stress, moral injury en de grote maatschappelijke transities van onze tijd.

Het is artikel is hier te lezen (met samenvatting).

McKinsey Health Institute: "Addressing employee burnout: Are you solving the right problem?"

Created with Sketch.

In mei 2022 verscheen dit artikel van het McKinsey Health Institute (MHI), verbonden aan het invloedrijke en gerenommeerde organisatieadviesbureau McKinsey. Dit artikel onderschrijft wat veel systeemdenkers al langer zeggen: dat werkgerelateerde klachten en problemen als burn-out niet in de eerste plaats te wijten zijn aan individuele factoren, maar aan het systeem in organisaties. Er zijn dus interventies op systeemniveau nodig, zegt ook het MHI.

Tegelijkertijd zijn we bij De Milde Organisatie kritisch op dit artikel. De oplossingsrichtingen die door het MHI worden aangereikt leiden, zo denken wij, niet tot echte verandering. Het zijn namelijk veranderingen die worden geformuleerd binnen hetzelfde paradigma of denkkader dat ten grondslag ligt aan het huidige systeem in veel organisaties. We moeten dus verder, dieper kijken.

Maart/april 2023: nieuwe editie van het geaccrediteerde professionaliseringstraject 'Systeemsensitief werken'

Created with Sketch.

In mei en juni 2022 vond de eerste editie plaats van het geaccrediteerde  professionaliseringstraject 'Systeemsensitief werken' (voor o.a. geestelijk verzorgers, coaches, vertrouwenspersonen, psychologen, mindfulnesstrainers, vitaliteitstrainers). Deze eerste editie is door de deelnemers beoordeeld met een 8+! Benieuwd naar hun ervaringen? Hier lees je meer.

De tweede editie vindt wederom plaats in het heerlijke en gastvrije Dominicanenklooster te Huissen, op 7 mrt., 14 mrt., 28 mrt. & 11 apr. 2023. Op de laatste lesdag verwelkomen we gastdocent Marga Gooren (coach/trainer voor artsen bij Aqualime.nl; huisarts n.p.). Meer informatie over het programma, kosten en deelname vind je hier.

Artikel: "Schaamte op de werkvloer: de invloed van management en meritocratie"

Created with Sketch.

In juni 2022 verscheen dit artikel van Angela Stoof, oprichter van De Milde Organisatie, in Coachlink Magazine. Uit de inleiding:

"Veel professionals die vastlopen of uitvallen voelen zich beschaamd. Ze hebben de neiging om te denken: het ligt aan mij, een overtuiging die door managers vaak wordt bekrachtigd. Dat veel professionals en managers zo denken, is niet toevallig. In dit artikel legt Angela Stoof uit waarom."

Schaamte op de werkvloer: De invloed van management en meritocratie (Coachlink Magazine, 17, 60 - 65). 

Systeembingo

Wil je weten of je zelf met het systeem te maken hebt en hoe je het kunt herkennen? Probeer dan eens onze systeembingo! Deze bingokaart ontwikkelde we in het kader van de Week van de Werkstress 2021. Het is een ludiek instrument, bedoeld om mensen en organisaties bewust te maken van veelvoorkomende praktijken en overtuigingen die op gespannen voet staan met 'de menselijke maat'. In de praktijk kunnen deze systeemkenmerken leiden tot allerlei vormen van verbroken verbindingen: tussen medewerkers en de organisatie, tussen medewerkers en collega's, tussen medewerkers en hun eigen handelen, en tussen medewerkers en zichzelf.

Overige informatie

Agenda

Hier vind je een overzicht van onze komende activiteiten.

Klanten

Ben je benieuwd naar onze klanten en hun ervaringen? Lees dan hier verder.

Over ons

De Milde Organisatie is in 2021 opgericht door Angela Stoof. Op deze pagina stelt ze zichzelf graag voor en vertelt daarbij over haar drijfveren, visie en achtergrond.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt maximaal vier keer per jaar.