Angela Stoof

Welkom bij 
De Milde Organisatie!

Wij zijn een kennis- en expertisecentrum op het gebied van de menselijke maat en systeemverandering in organisaties. Op deze website stellen we onszelf graag voor.

De menselijke maat

De Milde Organisatie zet zich in voor het ontwikkelen van werkpraktijken die overeenstemmen met de menselijke maat. 
Over de hele breedte van de samenleving is er een groeiend besef dat het systeem zich moet aanpassen aan de mens, niet andersom. Er is een momentum voor verandering. Tegelijkertijd blijkt het systeem bijzonder hardnekkig te zijn. We willen wel terug naar die menselijke maat, maar hoe doe je dat? En wat kún je doen, als organisatie en als individuele professional?

Bij De Milde Organisatie denken we dat we niet moeten afwachten totdat iemand anders de dingen voor ons oplost. We moeten het zelf doen, jij en ik, op de plek waar we staan en met wie we zijn. De kleine stappen zijn net zo belangrijk als de grote. De Milde Organisatie helpt mensen om deze stappen te zetten. Dat doen we door kennis en expertise te ontwikkelen rondom het systeem en de menselijke maat. We zetten deze in door middel van professionaliseringstrajecten, themadagen, masterclasses, lezingen, maatwerktrajecten voor organisaties en individuele leertrajecten voor professionals.

Waarin zijn wij uniek?

Een systeemperspectief op de menselijke maat

De menselijke maat is een actueel thema waarmee veel mensen en organisaties bezig zijn. Wat ons onderscheidt is de koppeling die we maken tussen de menselijke maat en ‘het systeem’: de hardnekkige kleilaag van regels, praktijken en denkbeelden binnen organisaties waar mensen niet doorheen kunnen komen. Wij zijn vooral nieuwsgierig: Wat is dat, het systeem? Waar komt het vandaan? Waarom is het zo weerbarstig? Waarom is het zo moeilijk om een ‘tegenstem’ te laten horen ten aanzien van het systeem? Hoe kan het systeem veranderen?


Leren uitzoomen

De antwoorden op deze vragen helpen ons om ‘uit te zoomen’ en te begrijpen waarom en hoe mensen in de knel komen. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld het inzicht dat de veelvoorkomende problemen op het gebied van stress en burn-out niet op een individueel niveau kunnen worden opgelost. Echter, organisaties zetten hier vaak wel op in, bijvoorbeeld in de vorm van vitaliteitsprogramma’s en stresspreventie. Dit inzicht geeft ruimte om nieuwe vragen te gaan stellen, zoals: Waar liggen eigenlijk de grenzen van wat medewerkers zelf kunnen doen aan hun gezondheid? Wat behoort tot de verantwoordelijkheid van medewerkers en wat tot die van de organisatie?


Systeemeducatie 

Een ander inzicht dat ontstaat door uit te zoomen is dat het systeem niet alleen om ons heen zit maar ook in onszelf. Mensen die vastlopen in hun werk denken vaak dat het aan henzelf ligt. Dat komt omdat het systeem, via socialisatieprocessen, deel uit is gaan maken van de eigen identiteit. Mensen hebben geleerd om zichzelf onbewust de maat te nemen - een maat die niet altijd overeenstemt met een menselijke maat. Dit betekent dat ook in de begeleiding van mensen met werkgerelateerde psychische klachten en existentiële problemen nog veel winst te behalen is, bijvoorbeeld door ze niet alleen psycho-educatie aan te bieden maar ook systeem-educatie.

Kennismaken met onze diensten

Professionaliseringstraject: Systeemsensitief werken

Als professionals uitvallen, ligt dat vaak niet aan hen maar aan ‘het systeem’ in organisaties. In dit verrassende programma leer je om te doorzien hoe het systeem in elkaar zit en hoe dit van invloed is op de psyche en binnenwereld van de mens. Je leert om je begeleiding/behandeling daar gericht op aan te passen. Doelgroep: o.a. psychologen, geestelijk verzorgers, mindfulnesstrainers, vitaliteitstrainers, coaches.

Masterclass: De mythe van de maakbare mens

In deze in-company masterclass onderzoeken we wat ‘het systeem’ in organisaties is en waarom hierbij mensen in de knel komen. We zijn hierbij niet zozeer geïnteresseerd in de oppervlakkige symptomen, zoals een te hoge werk- of regeldruk, maar meer in de onderliggende patronen in organisaties. In het bijzonder gaan we werken met mensbeelden.

Maatwerk voor organisaties

Organisaties kunnen bij ons terecht voor bijvoorbeeld in-companytrainingen, lezingen en vraagstukken op het gebied van de menselijke maat, systeemverandering en sociale duurzaamheid.

Individueel leertraject: Leren uitzoomen

Het individuele leertraject is er voor professionals die willen leren hoe ze zich kunnen verhouden tot een weerbarstig systeem. Je leert hoe je kunt 'uitzoomen', waardoor je de dingen waar je in je werk tegenaan loopt in een breder perspectief kunt plaatsen. Dat geeft ruimte om anders te kijken naar jezelf en om andere keuzes te maken.

Werken met hoofd en hart

De Milde Organisatie is gevestigd in het prachtige en gastvrije Dominicanenklooster in Huissen. Dit biedt ons meer dan alleen een heerlijke werkomgeving en inspirerende ontmoetingsruimtes. Bij het ontwikkelen van inzicht in vraagstukken rondom systeemverandering en de menselijke maat vinden we het belangrijk om niet alleen het hoofd maar ook het hart te gebruiken. De kloosteromgeving nodigt ons uit om regelmatig een pas op de plaats te maken en weer te voelen waar het om gaat.

Overige informatie

Agenda

Hier vind je een overzicht van onze komende activiteiten.

Over ons

De Milde Organisatie is opgericht door Angela Stoof. Op deze pagina stelt ze zichzelf graag voor en vertelt daarbij over haar drijfveren, visie en achtergrond.

Contact

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken, neem dan gerust contact op! Via de onderstaande button vind je onze adres- en contactgegevens.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt maximaal vier keer per jaar.