Angela Stoof

Welkom bij 
De Milde Organisatie!

Wij zijn een kennis- en expertisecentrum op het snijvlak van maatschappelijke transities, dialoog en systeemverandering in organisaties. We helpen professionals en organisaties om hun steentje bij te dragen aan een mooiere wereld. Op deze website stellen we onszelf graag voor.

Toekomstbestendig werken

Bij De Milde Organisatie zetten we ons in voor het ontwikkelen van toekomstbestendige werkpraktijken. Dit zijn werkpraktijken waarin mensen de ruimte en het vertrouwen krijgen om innovatief te zijn en hun steentje bij te dragen aan een betere wereld: een wereld waarin we zorgzamer omgaan met mensen, dieren en de natuur. Bij professionals - en zeker bij young professionals – is deze behoefte steeds sterker aanwezig. Zij willen zich niet meer inzetten voor werk dat niet bijdraagt aan deze betere wereld. Zij willen niet meer werken op een manier waarbij zijzelf als mens in de knel komen. Zij willen hun plek innemen in het grotere geheel en het gevoel hebben dat ze bijdragen aan een nieuw, hoopvol verhaal.


De Milde Organisatie helpt organisaties, professionals en aankomende professionals om deze toekomstbestendige werkpraktijken vorm te geven. Hierbij focussen we op drie dingen: inzicht, perspectief en dialoog.


Inzicht
In werkpraktijken blijkt er vaak iets in de weg te zitten dat door professionals wordt omschreven als ‘het systeem’. Ze hebben bijvoorbeeld de ervaring dat hun stem niet wordt gehoord, dat ze met hun innovatieve ideeën niet door de kleilaag van het systeem heen kunnen komen. Bij De Milde Organisatie helpen we professionals en organisaties om meer inzicht te krijgen: hoe zit dit systeem in elkaar, waar knelt het, waarom is het zo weerbarstig, wat is toe aan verandering? 

Perspectief
Tegelijkertijd helpen we om licht en lucht te creëren in dit systeem en ruimte te maken voor innovatie. We helpen professionals en organisaties om perspectief te ontwikkelen: waar is ruimte nodig, waar is vertrouwen nodig, hoe blijf je met elkaar en met jezelf in verbinding?  Hierbij kijken we bij De Milde Organisatie zorgvuldig naar de bredere tendensen en transities in onze samenleving: hoe zijn oude systemen aan het veranderen en wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen we hoop beoefenen? Wat zijn de contouren van een nieuwe tijd?

Dialoog
Alle hedendaagse maatschappelijke transities, inclusief de transities binnen organisaties, spelen zich vooral af in het domein van taal. Bij De Milde Organisatie onderzoeken we hoe taal kan bijdragen aan systeemverandering. Hoe kan taal de vragen en zorgen van mensen adresseren? Met welke taal houd je het oude in stand? Voor welke fenomenen hebben we wellicht nieuwe woorden nodig? Hoe kunnen we scheppende taal spreken: een taal die niet oordeelt of ons binnen de bekende kaders houdt, maar inspireert en een ruimte opent naar de toekomst?

Voor wie zijn we er?

Organisaties en bedrijven

We zijn er voor organisaties en bedrijven met vraagstukken op het gebied van transitie, systeemverandering en dialoog.

We gaan graag in gesprek om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Begeleidingsprofessionals

We zijn er voor coaches, geestelijk verzorgers, psychologen, vertrouwenspersonen en aanverwante beroepsgroepen, die meer handelingsbekwaamheid willen ontwikkelen in het begeleiden / behandelen van professionals in relatie tot een weerbarstige systeemcontext.

Je kunt bij ons terecht voor:

Individuele professionals

We zijn er voor individuele professionals (medewerkers, managers, transitieprofessionals) die zich willen leren verhouden tot een weerbarstige systeemwereld en daarin wijs, zorgzaam en toekomstgericht willen leren handelen. 

Je kunt bij ons terecht voor:


  • Een individueel leertraject, bv. in het kader van persoonlijke ontwikkeling, coaching, re-integratie en outplacement.


Onderwijsinstellingen

We zijn er voor onderwijsinstellingen die zoeken naar een gastdocent op het gebied van toekomstbestendig werken, maatschappelijke transities en systeemverandering. Veel jongeren hebben een sterke drive om bij te dragen aan de noodzakelijke transities, bijvoorbeeld rondom het klimaat. Maar in een beroepspraktijk lopen zij, met hun inhoudelijke en morele drive, vaak aan tegen de oude systeemwereld. Hoe ga je daarmee om?

Te zijner tijd presenteren we voor onderwijsinstellingen  een gericht aanbod, aansluitend bij ons nieuwe boek: 'Perspectief'. Nu al een vraag? Neem dan contact met ons op.

Werken met hoofd en hart

De Milde Organisatie is gevestigd in het prachtige en gastvrije Dominicanenklooster in Huissen. Dit biedt ons meer dan alleen een heerlijke werkomgeving en inspirerende ontmoetingsruimtes. We vinden het belangrijk om niet alleen het hoofd maar ook het hart te gebruiken. De kloosteromgeving nodigt ons uit om regelmatig een pas op de plaats te maken en weer te voelen waar het om gaat.

Nieuws

Artikelenreeks Volzin magazine: Wereldverbeteraars

Created with Sketch.

Hoe kunnen we een mooiere, betere wereld creëren? Hoe kunnen bestaande systemen veranderen? En wat kunnen we zelf doen, in verbondenheid met wie we zijn en waar we staan? Om antwoord te vinden op deze vragen kunnen we kijken naar hoe anderen dat doen: de pioniers, de inspirators, de wegbereiders. Voor Volzin magazine schrijft Angela Stoof in 2022 en 2023 een hoopvolle artikelenreeks, met als titel: wereldverbeteraars.

Maart/april 2023: nieuwe editie van het geaccrediteerde professionaliseringstraject 'Systeemsensitief werken'

Created with Sketch.

In mei en juni 2022 vond de eerste editie plaats van het geaccrediteerde  professionaliseringstraject 'Systeemsensitief werken' (voor o.a. geestelijk verzorgers, coaches, vertrouwenspersonen, psychologen, mindfulnesstrainers, vitaliteitstrainers). Deze eerste editie is door de deelnemers beoordeeld met een 8+! Benieuwd naar hun ervaringen? Hier lees je meer.

De tweede editie vindt wederom plaats in het heerlijke en gastvrije Dominicanenklooster te Huissen, op 7 mrt., 14 mrt., 28 mrt. & 11 apr. 2023. Op de laatste lesdag verwelkomen we gastdocent Marga Gooren (coach/trainer voor artsen bij Aqualime.nl; huisarts n.p.). Meer informatie over het programma, kosten en deelname vind je hier.

Boek: Perspectief

Created with Sketch.

Er verandert veel in onze tijd. De vele, opeenvolgende crises leren ons dat we nieuwe manieren van denken en doen, van werken, leven en samenleven moeten ontwikkelen met respect voor mens, dier en aarde. Hoe vind je als young professional je plek in een samenleving die zo aan het veranderen is? Hoe kun je jouw steentje bijdragen? Hoe laat je je stem horen? En hoe kunnen opleiders en werkgevers hierbij helpen? In 2022 en 2023 schrijft Angela Stoof, oprichter en eigenaar van De Milde Organisatie, een boek over deze thematiek, onder de titel: Perspectief.

Overige informatie

Agenda

Hier vind je een overzicht van onze komende activiteiten.

Klanten

Ben je benieuwd naar onze klanten en hun ervaringen? Lees dan hier verder.

Lezen

Wil je verder lezen? Hier kun je onze artikelen en bijdragen vinden.

Over ons

De Milde Organisatie is in 2021 opgericht door Angela Stoof. Op deze pagina stelt ze zichzelf graag voor en vertelt daarbij over haar drijfveren, visie en achtergrond.