Boek:

Perspectief

Er verandert veel in onze tijd. De vele, opeenvolgende crises leren ons dat we nieuwe manieren van denken en doen, van werken, leven en samenleven moeten ontwikkelen met respect voor mens, dier en aarde. Hoe vind je als young professional je plek in een samenleving die zo aan het veranderen is? Hoe kun je jouw steentje bijdragen? Hoe laat je je stem horen? En hoe kunnen opleiders en werkgevers hierbij helpen?

Project

In 2023 schrijf ik een boek met als werktitel: Perspectief.

 

Dit boek wordt gerealiseerd in samenwerking met Uitgeverij Zilt. Het boek bevat onder meer interviews met inspirerende mensen die via hun bedrijf of werk gestalte geven aan de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Een deel van deze interviews wordt gepubliceerd in Volzin, onder de titel: ‘Wereldverbeteraars’. Klik hier voor meer informatie over de interviewreeks.

Inhoud

Hoe vind je als young professional je plek, in een samenleving die op drift is? Hoe kun je via je werk bijdragen aan een wereld die mooier, eerlijker, gezonder is? En zit er eigenlijk wel iemand op je te wachten?

 

Onze tijdgeest wordt gekenmerkt door grote transities, bijvoorbeeld op het gebied van ecologie, economie, energie, zorg, onderwijs, wonen en werk. Oude systemen, oude manieren van denken en doen veranderen. Dat is voor iedereen een uitdaging, maar in het bijzonder voor de jongere generaties. Voor hen is het lastiger om hun stem te laten horen te midden van gevestigde belangen, terwijl zij tegelijkertijd urgente bestaansvragen hebben: gaat het me lukken om een huis te vinden, is het wel verstandig om een gezin te stichten terwijl het leven op aarde onder druk staat, wil ik wel werken voor werkgevers die zich amper inzetten om de eigen duurzaamheidsdoelstellingen te halen?

 

Tegen de achtergrond van deze vragen hebben young professionals een grote behoefte aan perspectief. In dit boek wordt deze behoefte aan perspectief op twee manieren uitgewerkt. 

Grip krijgen op complexiteit

In de eerste betekenis gaat perspectief over de behoefte om grip te krijgen op de complexiteit van de huidige maatschappelijke transities. Zo kan het bijvoorbeeld lijken alsof de ene crisis lukraak op de andere volgt. Of de problemen lijken zo groot dat er een gevoel van verlamming ontstaat: als individu kan ik daar toch niks aan veranderen. Wat hierbij helpt, is om uit te zoomen naar een breder perspectief, de bredere tendensen van verandering. In dit boek wordt een multidisciplinair perspectief op maatschappelijke transities en systeemverandering aangereikt. Dit helpt ons om het ‘oude verhaal’ te begrijpen en tegelijkertijd te zien hoe een ‘nieuw verhaal’ ontstaat – en kan worden gevoed.

 

Een positief handelingsperspectief

In de tweede betekenis heeft perspectief betrekking op een diepgevoelde behoefte aan hoop, visie, inspiratie – een uitweg uit de chaos. In het verlengde daarvan verlangen we naar een positief handelingsperspectief: een perspectief op wat we aan goeds kunnen doen, met wie we zijn en waar we staan. Hierbij kunnen we leren van anderen. Dit boek bevat 13 diepte-interviews met jongere en oudere pioniers, inspirators, activisten en systeemveranderaars. Van hen kunnen we leren welke concrete handelstrategieën mogelijk zijn, maar ook hoe deze verbonden moeten zijn met onszelf: onze binnenwereld, onze drijfveren, ons vermogen om te worden geraakt.

 

In het laatste deel van het boek wordt ingezoomd op een bijzondere categorie van toekomstgericht handelen: het gebruik maken van scheppende taal. Een groot deel van de maatschappelijke transities speelt zich af in het domein van taal. Hoe kun je, als young professional, je stem laten horen? En welke opgave is er in dit verband voor de oudere generaties alsmede voor opleiders en werkgevers?


This is the changing of times.

 

It has been said that the people

Will start to arise

And go against all of the things

That have been said and done

And start that change.

 

There is a love that comes with being human

And caring about other people

We only have to feel that.

 

That is our potential

Whether we know it or not.

 

- Nowaten, he-who-listens (in de bekroonde documentaire Down to Earth)