Angela Stoof

Over ons

De Milde Organisatie is in 2021 opgericht door Angela Stoof. Op deze pagina stelt ze zichzelf graag voor en vertelt daarbij over haar drijfveren, visie en achtergrond.

Drijfveren

Ik heb De Milde Organisatie opgericht omdat ik een bepaald appel voelde: een appel dat te maken had met de verhalen van tientallen professionals over de manieren waarop zij vastliepen in hun werk. Ik was met hen in gesprek gegaan naar aanleiding van mijn eigen – soms heel moeizame – ervaringen met werken in organisaties. Ik wilde voorbij mijn eigen ervaringen kijken en weten hoe het anderen verging. Maar wat ik hoorde, ging me aan het hart. Zo eenvoudig was het. En ik besloot dat ik er iets aan wilde doen.


In het zoekproces dat volgde op dat appel speelde mijn nieuwsgierigheid een steeds grotere rol. Uiteindelijk ben ik toch een onderzoeker in hart en nieren. Ik houd ervan om vragen te stellen, om complexe dingen uit te zoeken en te doordenken, mits het om ‘een goede zaak’ gaat. ‘De goede zaak’ vertaal ik hier als ‘de menselijke maat’. Iets dat te maken heeft met: voelen dat je er mag zijn zoals je bent, voelen dat je van waarde bent, dat je erbij hoort, dat er rekening met je wordt gehouden, dat je wordt gezien en gewaardeerd. Dat gun ik ieder mens, met heel mijn hart.


Visie

Gaandeweg is mijn belangstelling steeds meer uitgegaan naar ‘het systeem’ in organisaties, als fenomeen waarbij de menselijke maat op de een of andere manier in de knel komt. Ik wil daar een vinger achter zien te krijgen. Wat is dat, het systeem? Hoe verhoudt zich dat tot de menselijke maat? Waar komt het systeem vandaan en waarom is het zo hardnekkig? Deze vragen vormen de motor achter de kennis die ik binnen De Milde Organisatie doorgaand ontwikkel. Dat doe ik niet alleen: ik maak dankbaar gebruik van de inzichten die anderen ontwikkeld hebben. De basis is toch altijd: ontmoeting en gesprek.

Een belangrijke vraag is ook: hoe kunnen we het systeem veranderen? En, in het verlengde daarvan: hoe ís het systeem al aan het veranderen? De problemen rondom het systeem worden in de samenleving breed herkend, niet alleen met betrekking tot werknemers die vastlopen in de 'kleilaag van het systeem', maar ook klanten, patiënten, leerlingen, burgers. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire, de alsmaar groeiende welvaartskloof of het niet altijd beschikbaar zijn van zorg. We weten, voelen: het moet anders. Er is een momentum, een onderstroom die steeds meer bovenstroom wordt en aangeeft dat het tijd is voor verandering. Maar het lijkt alsof veel mensen wachten tot iemand anders het probleem oplost: de overheid, het bestuur van een organisatie, de vakbond, je manager of die collega die zo sterk in haar schoenen lijkt te staan. Ik denk dat we niet moeten wachten tot die ander komt; áls die ander al komt. We moeten het zelf doen, jij en ik, op de plek waar we staan en met wie we zijn.

Een belangrijke stap hierbij is het ontwikkelen van inzicht en een kritisch bewustzijn ten aanzien van het systeem en de menselijke maat. Wanneer we dat paren aan betrokkenheid en moed ontstaat er vrijheid om iets nieuws in gang te zetten. Hoe klein of hoe groot dat ook is. "De mens is begaafd tot een nieuw begin", zegt filosofe Hannah Arendt. "Eén enkele daad, en soms één enkel woord, kan iedere mogelijke situatie veranderen." Dit noemt ze het principe van nataliteit, de geboortelijkheid van de mens. Wat we vandaag de dag kunnen zien gebeuren, is dat er steeds meer mensen in beweging komen en iets nieuws in gang zetten, vaak samen met anderen. Met name de bottom-up beweging, ook wel de commons genoemd, is enorm krachtig. Dit geeft ons moed, perspectief en hoop: het kan wel degelijk anders.

In de praktijk

Ik werk graag met het principe van nataliteit. Nataliteit betekent dat er hoop is: hoop dat dingen werkelijk kunnen veranderen, hoop dat er iets nieuws mogelijk is en dat wij daar zelf ook een aandeel in kunnen hebben. In mijn bedrijf maak ik dit concreet door een koppeling te maken tussen nataliteit en professionaliteit: hoe kun je, als professional, binnen je eigen invloedssfeer en werkpraktijk, een oog ontwikkelen voor het systeem en voor de kansen om iets nieuws in gang te zetten? Daarnaast maak ik de strategische koppeling met het concept 'sociale duurzaamheid'. Dit biedt aanknopingspunten voor organisaties om de transitie te maken naar een organisatie waarin de menselijke maat werkelijk centraal staat, niet als loze kreet, maar in de geleefde en beleefde praktijk.

Ik help je daar graag bij en kijk er naar uit om je te ontmoeten!

Achtergrond

Dr. Angela Stoof (1974) studeerde Cognitieve Psychologie, Informatiekunde en Theologie en promoveerde op een proefschrift over competentiegericht onderwijs. Ook volgde ze een postacademische opleiding tot Mindfulnesstrainer. Ze heeft 15 jaar in het hoger onderwijs gewerkt als onderzoeker, docent, beleidsmedewerker, onderwijsontwikkelaar, adviseur en projectleider.

Daarnaast heeft Angela ruime ervaring met het werken met kwetsbare doelgroepen, met name in de zorgsector. Ze heeft een aantal jaar een eigen bedrijf gehad in de uitvaartsector en gaf, samen met nabestaanden, vorm en inhoud aan uitvaartdiensten. Ook heeft ze teams begeleid bij moeilijke transities in hun organisatie, zoals een fusie met een ander bedrijf. Verder heeft Angela enige tijd voor een thuiszorgorganisatie gewerkt, waarbij ze terminaal zieke en dementerende senioren heeft ondersteund. Angela heeft daarnaast enige bestuurservaring.

In haar vrije tijd is Angela regelmatig te vinden in haar kajak. Ze tuiniert, schildert en schrijft  onder meer gedichten, korte verhalen en essays. In 2007 gaf ze in eigen beheer het boek Maan, ik kom eraan! uit, een boek waarin ze in feite 'de menselijke maat' aan de hand van dierenverhalen onderzoekt. Angela woont met haar man Ger in Cuijk.