Visie en missie

Waarom heb ik mijn bedrijf 'De Milde Organisatie' genoemd? Wat zijn mijn visie en missie? En waarom is mijn bedrijf in een klooster gevestigd?

Mijn visie

Ik heb een liefdevolle, rechtvaardige wereld voor ogen waarin niet alleen mensen maar ook dieren en de natuur kunnen floreren. 


Dit klinkt idealistisch, en dat is ook de bedoeling. Idealisme is belangrijk, zo heb ik geleerd van de moraalfilosofe Susan Neiman. Ze zegt: om morele helderheid te ontwikkelen hebben we een inzicht nodig in hoe de dingen nu zijn (Ist) maar ook in hoe dingen zouden moeten zijn (Soll). Deze helderheid stelt ons in staat om te weten wat we kunnen en moeten doen.

Mijn missie

Mijn missie is om mensen, in een wereld vol verandering, toe te rusten om op hun eigen unieke wijze verschil te maken, hun plek te vinden en samen met anderen verder te komen. Ik doe dat door middel van educatie, persoonsvorming en het ontwikkelen van leiderschap en spiritualiteit.

Waarom deze missie?

Voor mij begint hoop waar mensen in beweging komen, op hun eigen unieke manier. Van de filosofe Hannah Arendt leerde ik dat er een woord bestaat voor dit handelen van de mens: nataliteit. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een kernconcept in mijn benadering. Dit betekent onder meer dat voor mij de uniciteit van mensen een uitgangspunt is in mijn werk.

Als transitiepsychologe kies ik dus voor een andere benadering dan bijvoorbeeld gedragspsychologen. Het gaat mij niet om gedragsverandering, maar om het beter toerusten van mensen. Het gaat mij om de individuele zoektocht van mensen naar de manier waarop zij zelf en samen met anderen verschil kunnen maken, in verbinding met wie ze zijn en waar ze staan.

Meer weten over mijn werkwijze als transitiepsychologe? Klik hier.

Mijn verhaal

Waarom de bedrijfsnaam 'De Milde Organisatie'?

Een belangrijk inzicht dat bij mij is gegroeid in de afgelopen jaren is dat mildheid een belangrijke sleutel is in maatschappelijke transities. Dit heeft meerdere facetten.

Mildheid heeft er onder meer mee te maken dat de systemen, waar we soms zo moedeloos van kunnen worden, door en door menselijk zijn. Maar mildheid is ook belangrijk om uit de veelvoorkomende wij-zij-spagaat te geraken en samen verder te komen. Daarnaast is het van belang dat we mild zijn naar onszelf. Prestatiedruk en de plicht om succesvol te zijn vormen een belangrijk aspect van de oude systemen van onze tijd. Maar daarmee verliezen we de verbinding met onszelf. Mildheid heeft ermee te maken dat we onszelf ontslaan van deze plicht en dat we een begin maken om onszelf weer toe te eigenen.

Meer lezen over mijn verhaal? Klik hier.

Gevestigd in een klooster

Bij de oprichting van mijn bedrijf in 2021 kreeg ik de kans om mijn bedrijf in een klooster te vestigen: het Dominicanenklooster Huissen, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen. Die kans greep ik met beide handen aan.

Waarom de keuze voor een klooster als vestigingsplaats? Al sinds mijn studententijd in Maastricht kom ik regelmatig in kloosters. Kloosters bieden iets dat heel zeldzaam en kostbaar is in deze tijd: stilte, soberheid, aandacht, ritme, regelmaat. Kloosters zijn plekken om op adem te komen en herbronnen.

Een klooster helpt mij om elke keer opnieuw om mijn eigen middelpunt te vinden en weer te voelen waar het om gaat. Het appel en het rumoer van de wereld is soms heel groot, zeker in deze tijd vol verandering. Een klooster helpt mij om het belangrijke 'lege midden' op het spoor te komen en in een juiste verhouding te komen tot mezelf en de wereld om mij heen.

Heel concreet merk ik dat ik, als ondernemer, in een klooster andere keuzes maak dan wanneer ik op andere plaatsen aan het werk ben. Het klooster in Huissen is bovendien een heerlijke plek om mensen te ontmoeten en om bijvoorbeeld trainingen en verdiepingsdagen te organiseren, met alle mogelijke faciliteiten - en niet te vergeten een heerlijke kloostertuin.

Meer lezen over het 'lege midden'? Ik vertel er meer over in mijn boek!

Wil je een keer langskomen om kennis te maken? Welkom! Neem gerust contact met me op.