Maatwerk voor organisaties

Toekomstbestendig werken

Toekomstbestendige werkpraktijken zijn werkpraktijken waarin professionals de ruimte en het vertrouwen krijgen om hun steentje bij te dragen aan een betere wereld. Het zijn werkpraktijken die bijdragen aan innovatie en het transformatieve vermogen van een organisatie. Hoe stimuleer je dit?

Verlangen en innovatie

Het diepste verlangen van elke mens is om je plek in te nemen in een groter, betekenisvol geheel. In deze tijd van maatschappelijke transities komt daar het verlangen bij om een bijdrage te leveren aan een nieuw, hoopvol verhaal: een verhaal over een wereld waarin we zorgzamer omgaan met mensen, dieren en de natuur. Toekomstbestendige werkpraktijken zijn werkpraktijken waarin ruimte is voor dat verlangen en voor de mens die dat verlangen heeft. Het zijn werkpraktijken die een vruchtbaar klimaat vormen voor innovatie, maar ook bijdragen aan het transformatieve vermogen van een organisatie: om wendbaar en veerkrachtig te zijn in een chaotische, disruptieve omgeving.

Young professionals

Het verlangen om bij te dragen aan een betere wereld leeft bij steeds meer professionals, en in het bijzonder bij young professionals. Zij willen zich niet meer inzetten voor werk dat niet bijdraagt aan een betere wereld. Zij willen niet meer werken op een manier waarbij zijzelf als mens in de knel komen. Dit uit zich bijvoorbeeld in quiet quitting, een fenomeen waarbij jongeren alleen het hoognodige doen op hun werk, vanuit een motivatie van zelfzorg en zelfrespect.

Toekomstbestendige werkpraktijken

Wat organisaties willen, is dat talentvolle jongeren en ervaren professionals graag bij hen willen werken, maar ook dat ze aan anderen vertellen dat ze hier moeten komen werken. En waarom zeggen ze dat? Niet slechts om de goede beloning en arbeidsvoorwaarden, maar omdat er ruimte is voor hun innovatieve ideeën; omdat ze van betekenis kunnen zijn in een wereld waarin zoveel aan de hand is en waarin zoveel nodig is; omdat ze worden vertrouwd, als mens en professional; omdat ze werkelijk worden gezien en gewaardeerd; omdat ze erbij horen; omdat ze zich gezond voelen; omdat er ruimte is om fouten te maken; en omdat ze resultaat leveren, niet zozeer omdat er iets moet of afgesproken is, maar omdat ze het werk kunnen doen waar ze goed in zijn en blij van worden, met prachtige resultaten als gevolg. Dát zijn toekomstbestendige werkpraktijken.

Het systeem

Een mooi visioen. Maar in de praktijk blijkt er vaak iets in de weg te zitten. Bij De Milde Organisatie noemen we dit: 'het systeem'. In de box hieronder staat een overzicht van typische systeemproblemen.

Veelvoorkomende systeemproblemen in organisaties

  • Jonge, talentvolle jongeren kunnen hun innovatieve ideeën niet goed kwijt en/of haken af omdat ze het niet eens zijn met de moraliteit van de organisatie.
  • Medewerkers hebben het gevoel dat ze niet worden gezien en gehoord.
  • Er is veel onvrede onder medewerkers omdat ze het gevoel hebben: "Het werk waar het me ooit om begonnen is, is ergens verloren geraakt".
  • Het lukt medewerkers niet om duurzaam te reïntegreren, men blijft uitvallen.
  • Het onderlinge vertrouwen en de verbondenheid tussen medewerkers is zeer verslechterd, bijvoorbeeld door sterke concurrentie en 'elkaar de maat nemen'.
  • Medewerkers melden problemen rondom zinloosheid van het werk, eenzaamheid, angst, boosheid, vervreemding van zichzelf en anderen, een laag zelfbeeld of een gebrek aan autonomie.
  • Middenmanagers hebben steeds meer moeite om te laveren tussen 'de menselijke maat' en de doelstellingen van de organisatie.
  • Medewerkers die veel met klanten werken hebben in toenemende mate morele bezwaren, omdat datgene wat ze volgens de regels moeten doen niet in overeenstemming is met wat zij voor klanten willen betekenen.

Inzicht en perspectief

De Milde Organisatie biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van toekomstbestendige werkpraktijken. We helpen organisaties en bedrijven om meer inzicht te krijgen in klassieke systeemproblemen, maar ook om perspectief te ontwikkelen: waar hebben professionals meer ruimte nodig, waar hebben ze vertrouwen nodig, waarom kan het zo lastig zijn om ruimte en vertrouwen te geven, wat betekent dit alles voor bestaande rollen en werk- en besluitvormingsprocessen, en welke rol speelt taal in dit alles? Ook leggen we relaties met de bredere tendensen en transities in de samenleving: op allerlei plekken zijn systemen aan het veranderen, en dat biedt inspiratie en houvast.

Nieuwsgierig geworden? We gaan graag met je in gesprek.