Verder lezen?

Op deze pagina vind je een overzicht van mijn eerdere artikelen en bijdragen. Wil je niets missen? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief!

Boek: Perspectief

Er verandert veel in onze tijd. De vele, opeenvolgende crises leren ons dat we nieuwe manieren van denken en doen, van werken, leven en samenleven moeten ontwikkelen met respect voor mens, dier en aarde. Hoe vind je als young professional je plek in een samenleving die zo aan het veranderen is? Hoe kun je jouw steentje bijdragen? Hoe laat je je stem horen? En hoe kunnen opleiders en werkgevers hierbij helpen? In 2023 schrijf ik een boek over deze thematiek, onder de titel: Perspectief.

Artikelenreeks: Wereldverbeteraars (Volzin magazine, 2022 - 2023)

Hoe kunnen we een mooiere, betere wereld creëren? Hoe kunnen bestaande systemen veranderen? En wat kunnen we zelf doen, in verbondenheid met wie we zijn en waar we staan? Om antwoord te vinden op deze vragen kunnen we kijken naar hoe anderen dat doen: de pioniers, de inspirators, de wegbereiders. Voor Volzin magazine schrijf ik 2022 en 2023 een hoopvolle artikelenreeks, met als titel: wereldverbeteraars.

Artikel: Elkaar nodig hebben in tijden van chaos (Week van de werkstress 2022)

Werkstress is niet los te zien van de grotere maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen in onze tijd. Het meest in het oog springende fenomeen is dat we te maken hebben met een opeenvolging van crises, ook wel aangeduid als polycrisis of systeemcrisis. In dit artikel zien we hoe werkstress onlosmakelijk verweven is met deze systeemcrisis. We staan stil bij de opgave voor organisaties (en breder: sectoren) om los te komen van overlevingsstrategieën en om zich te ontwikkelen tot transformatieve organisaties. En we zien hoe transformatieve organisaties tegelijkertijd menselijke(re) organisaties zijn en hoe dit leidt tot een duurzame vermindering van stress.

Artikel: Schaamte op de werkvloer (Coachlink magazine, juni 2022)

Veel professionals die vastlopen of uitvallen voelen zich beschaamd. Ze hebben de neiging om te denken: het ligt aan mij, een overtuiging die door managers vaak wordt bekrachtigd. Dat veel professionals en managers zo denken, is niet toevallig. In dit artikel legt Angela Stoof uit waarom.

Stoof, A. (2022). Schaamte op de werkvloer: De invloed van management en meritocratie. Coachlink magazine, 17, 60 - 65.

Systeembingo! (Week van de werkstress 2021)

Wil je weten of je zelf met het systeem te maken hebt en hoe je het kunt herkennen? Probeer dan eens onze systeembingo! Het is een ludiek instrument, bedoeld om mensen en organisaties bewust te maken van veelvoorkomende praktijken en overtuigingen die op gespannen voet staan met 'de menselijke maat'. In de praktijk kunnen deze systeemkenmerken leiden tot allerlei vormen van verbroken verbindingen: tussen medewerkers en de organisatie, tussen medewerkers en collega's, tussen medewerkers en hun eigen handelen, en tussen medewerkers en zichzelf.

Artikel: Hoe we organisaties milder en mensvriendelijker kunnen maken (2021)

De alsmaar toenemende werkstress binnen organisaties is een hardnekkig probleem, zowel voor organisaties als voor individuele professionals die vastlopen en uitvallen. In dit artikel onderzoekt Angela Stoof waarom het zo’n hardnekkig probleem is en wat we eraan kunnen doen.