Tools voor transitiedialogen

Wil je je als professional verder bekwamen in transitiedialogen in een multi-stakeholdersetting? Dan is dit unieke programma echt iets voor jou. 

Breder programma: tools voor transitiedialogen

In 2024 lanceer ik een nieuw, uniek programma waarin deelnemers specifieke IDG-skills ontwikkelen met betrekking tot het voeren van transitiedialogen. De dialoog vormt de belangrijkste ruimte waarin we met elkaar gestalte geven aan transities en systeemverandering, vaak in een multi-stakeholdersetting. 

 

In transitiedialogen komen we grote uitdagingen tegen. We moeten leren omgaan met morele verschillen, machtsverschillen, verschillen in tempo en paradigma’s. We moeten leren omgaan met onzekerheid, simpelweg omdat we allemaal zoekend zijn. We moeten de complexiteit van transitievraagstukken leren hanteren, zowel in de breedte als in de diepte. En we moeten leren om aanwezig te blijven bij transitieprocessen in onszelf, als voorwaarde voor én resultaat van het gezamenlijk werken aan transitieopgaven.

 

Het programma bestaat uit drie (afzonderlijk van elkaar te volgen) trainingen van ieder 1 dag:

 

  • Morele helderheid
  • Paradigmatische communicatie
  • Taal en liminaliteit.

 

Het zijn zorgvuldig ontwikkelde trainingen, deels gebaseerd op inzichten uit mijn recente boek Perspectief: hoop houden en verschil maken in een wereld vol verandering; en deels op actuele wetenschappelijke inzichten rondom transitiedialogen. De basis voor de trainingen wordt gevormd door het internationale IDG-raamwerk. De trainingen staan vooral in het teken van doen: onderzoeken, spelen, ervaren, uitproberen, uitwisselen, en de verbinding maken met je eigen beroepspraktijk / transitievraagstuk.

 

De training Morele helderheid is gereed. De trainingen Paradigmatische communicatie en Taal en liminaliteit worden op dit moment ontwikkeld. De trainingsdata van alle trainingen zijn al wel bekend: zie agenda. Welkom!