Inner Development Goals (IDG)

De Innerlijke Ontwikkelingsdoelen, of Inner Development Goals (IDG), zijn de vaardigheden en kwaliteiten die we met elkaar nodig hebben om een gezondere, duurzamere en rechtvaardigere wereld te creëren.

De binnenkant van transities

IDG’s vormen de emotionele, psychologische, sociale en spirituele tegenhanger van de Sustainable Development Goals (SDG): de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn geformuleerd. De centrale gedachte achter IDG is dat innerlijke veranderingen nodig zijn om uiterlijke veranderingen te realiseren. Zonder deze innerlijke veranderingen zijn (systemische) veranderingen te beperkt of verlopen te traag. Met andere woorden: we moeten meer aandacht hebben voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

 

Het IDG-raamwerk (zie afbeelding) is in 2021 ontwikkeld door een collectief van mensen uit de publieke en private sector, waaronder wetenschappers, CEO’s, HR-managers, duurzaamheidsmanagers, consultants, medewerkers en sociaal ondernemers. Betrokken academische instituten waren onder meer de Stockholm School of Economics, Center for Social Sustainability at Karolinska Institutet, Lund University Centre for Sustainability Studies, en Stockholm University. Het IDG-raamwerk wordt nog altijd verder ontwikkeld via co-creatie.