Lezingen

Ik geef lezingen over onderwerpen als hoop, transitiepijn, systeemintelligentie, taal en dialoog, leiderschap en spiritualiteit. Ik werk met uiteenlopende doelgroepen en ga met veel plezier het gesprek aan.

Thema's

Ik zorg voor een aansprekend, inspirerend en goed onderbouwd verhaal. Mijn lezingen pas ik altijd aan aan de doelgroep, in overleg met de opdrachtgever. Mijn bijdragen variƫren van een laagdrempelig verhaal dat geschikt is voor een brede doelgroep tot een masterclass. Mogelijke thema's zijn bijvoorbeeld:

  • Hoop. Dit thema sluit nauw aan bij mijn boek: Perspectief: Hoop houden en verschil maken in een wereld vol verandering. Waarom is er reden tot hoop temidden van alle chaos en onzekerheid? Wat betekent het om hoopvol te handelen? Wat kunnen we leren van anderen? Waarom is het belangrijk dat we allemaal uniek zijn? Wat hebben we nodig om verschil te kunnen maken? En kan ChatGPT ons helpen om de wereld te redden, of maakt dat de problemen alleen maar erger?
  • Transitiepijn. Maatschappelijke transities gaan gepaard met pijn en leed. Het is niet fijn om je te verdiepen in bijvoorbeeld de nieuwste cijfers rondom klimaatverandering, de morele stress bij zorgprofessionals, zelfdoding onder wanhopige boeren of de toename van psychische problemen bij jongeren. Waarom is het toch belangrijk dat we ruimte maken voor deze pijn? Welke functie heeft dit in het licht van maatschappelijke transities? En waarom is het belangrijk om mildheid en compassie te ontwikkelen ten aanzien van de oude systemen, die ons soms zo boos en wanhopig maken?
  • Systeemintelligentie. Systeemintelligentie is het hebben van inzicht in de oude systemen die ten grondslag liggen aan onze hedendaagse samenleving en maatschappelijke structuren, maar ook onze identiteit vormen. Systeemintelligentie stelt ons in staat om de afzonderlijke maatschappelijke crises in een ruimere, betekenisvolle context te plaatsen. Daardoor kunnen we op een meer fundamenteel niveau naar oplossingen zoeken. Daarnaast is systeemintelligentie een emanciperend concept, omdat het ons iets leert over de manier waarop we zelf onvrij zijn en hoe we onszelf weer kunnen leren toe-eigenen. In het verlengde daarvan kunnen we ook een mildere blik ontwikkelen jegens anderen en met hen beter in gesprek gaan. In een lezing of gastcollege ga ik onder meer in op de vraag: hoe kunnen we systeemintelligentie ontwikkelen?
  • Taal en dialoog. Taal is de belangrijkste ruimte waarin maatschappelijke transities gestalte krijgen. Dat gebeurt op allerlei niveaus: in het alledaagse leven, aan dialoogtafels, in de politiek en in de media. Hoe komt het dat we elkaar soms totaal niet begrijpen? Hoe zorgt taal ervoor dat oude systemen in stand worden gehouden? Hoe kunnen we via taal nieuwe denkruimtes, perspectieven en mogelijkheden openen? En waarom is het belangrijk dat we in de samenleving zoeken naar constructieve narratieven?
  • Leiderschap in een wereld vol verandering. Maatschappelijke transities staan niet los van onszelf: ook wijzelf staan op het spel. De hedendaagse oude systemen halen ons bij onszelf vandaan. Ze stimuleren ons om een manager, succesvolle student of goed presterende professional te zijn, maar niet om een leider te zijn. Maar juist leiderschap is vandaag de dag dringend nodig. Leiderschap is onafhankelijk van je positie en gaat over toewijding aan waar je in gelooft, als een continue praxis. Waar komen we leiderschap tegen rondom maatschappelijke transities? Hoe ziet dit eruit? Waarom kunnen we veel leren van kloosterlingen? En waarom is het belangrijk dat we niet altijd in control zijn? 
  • Maatschappelijke transities en spiritualiteit. In mijn boek komt het thema van spiritualiteit op verschillende plaatsen aan bod. In een lezing of gastcollege over dit thema breng ik deze elementen bij elkaar. Maatschappelijke transities vormen de actuele context van nieuwe vormen van zingevingsvragen en menselijke zoekprocessen. Hoe ziet dit landschap van maatschappelijke transities eruit? Wat hebben mensen nodig? Hoe komen we spiritualiteit tegen bij de mensen die zich inzetten voor een gezondere, duurzamere en rechtvaardigere wereld: pioniers, inspirators, activisten en systeemveranderaars? Welke rol speelt spirituele omvorming in maatschappelijke transities?  Waarom is 'het lege midden' de kern van hoopvol handelen, en wat heeft liefde hiermee te maken?


Heb je een vraag, of wil je kijken of ik iets voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact met me op via de onderstaande button.