Maatwerk voor organisaties

Werken aan sociale duurzaamheid

Sociaal duurzame organisaties hebben de toekomst, omdat zij in staat zijn om goede medewerkers aan te trekken én te behouden. Het zijn organisaties waarin de menselijke maat werkelijk centraal staat, niet als loze kreet maar in de geleefde en beleefde praktijk. Wij helpen organisaties om de transitie te maken naar sociale duurzaamheid.

Sociaal duurzame organisaties

We willen het allemaal: de menselijk maat écht centraal stellen in onze organisatie. We willen dat professionals graag bij ons willen werken, maar ook dat ze later aan anderen vertellen dat ze hier moeten komen werken. En waarom zeggen deze professionals dat? Niet slechts om de goede beloning en arbeidsvoorwaarden, maar omdat ze werkelijk worden gezien en gewaardeerd; omdat ze erbij horen; omdat ze zich gezond voelen en van betekenis kunnen zijn; omdat er ruimte is om fouten te maken; omdat hun stem wordt gehoord; en omdat ze resultaat leveren, niet zozeer omdat er iets moet of afgesproken is, maar omdat ze het werk kunnen doen waar ze goed in zijn en blij van worden, met prachtige resultaten als gevolg. Dát zijn sociaal duurzame organisaties.

Een mooi visioen. Maar in de praktijk blijkt er vaak iets in de weg te zitten. Bij De Milde Organisatie noemen we dit: 'het systeem'. In de box hieronder staat een overzicht van typische systeemproblemen.

Veelvoorkomende systeemproblemen in organisaties

  • Medewerkers hebben het gevoel dat ze niet worden gezien en gehoord.
  • Er is veel onvrede onder medewerkers omdat ze het gevoel hebben: "Het werk waar het me ooit om begonnen is, is ergens verloren geraakt".
  • Het lukt medewerkers niet om duurzaam te reïntegreren, men blijft uitvallen.
  • Het onderlinge vertrouwen en de verbondenheid tussen medewerkers is zeer verslechterd, bijvoorbeeld door sterke concurrentie en 'elkaar de maat nemen'.
  • Medewerkers melden problemen rondom zinloosheid van het werk, eenzaamheid, angst, boosheid, vervreemding van zichzelf en anderen, een laag zelfbeeld of een gebrek aan autonomie.
  • Middenmanagers hebben steeds meer moeite om te laveren tussen 'de menselijke maat' en de doelstellingen van de organisatie.
  • Medewerkers die veel met klanten werken hebben in toenemende mate morele bezwaren, omdat datgene wat ze volgens de regels moeten doen niet in overeenstemming is met wat zij voor klanten willen betekenen.

Verbroken verbindingen herstellen

In de kern gaat het bij systeemproblemen om verbroken verbindingen: tussen medewerkers en de organisatie, tussen medewerkers en collega's, tussen medewerkers en hun eigen handelen, en tussen medewerkers en zichzelf. Wij helpen organisaties en bedrijven om zicht te krijgen op deze verbroken verbindingen, om te begrijpen waar deze verbroken verbindingen vandaan komen en om de transitie te maken naar sociale duurzaamheid.

Nieuwsgierig geworden? We gaan graag met je in gesprek.