Maatwerk voor organisaties

Organisaties kunnen bij ons terecht voor bijvoorbeeld in-companytrainingen, lezingen en vraagstukken op het gebied van de menselijke maat, systeemverandering en sociale duurzaamheid.

Kennismaken met ons aanbod voor organisaties

Als kennis- en expertisecentrum op het gebied van de menselijke maat en systeemverandering in organisaties zijn er meerdere manieren waarop we organisaties van dienst kunnen zijn. Onderstaand geven we enkele mogelijkheden weer. Maar uiteraard gaan we ook graag in gesprek over andere wensen.

Van duurzame inzetbaarheid naar sociale duurzaamheid

Created with Sketch.

Organisaties investeren veel om medewerkers gezond en vitaal te houden. In het kader van duurzame inzetbaarheid worden er bijvoorbeeld vitaliteitsprogramma's aangeboden, alsook trainingen op het gebied van burn-out preventie, mindfulness, stress-reductie en de balans tussen werk en privé. Tegelijkertijd weten we dat hetgeen medewerkers zelf kunnen doen om gezond te blijven en niet uit te vallen beperkt is. Veel oorzaken van ziekte liggen niet in de medewerker zelf besloten, maar in de context: de organisatie. Naast duurzame inzetbaarheid is er dus ook iets anders nodig. Een term die wij graag gebruiken, is sociale duurzaamheid:

Sociale duurzaamheid is het continue proces waarin mens en organisatie gezamenlijk zorgdragen voor een mensvriendelijke werkomgeving waar mensen kunnen floreren, door te begrijpen wat de behoeften, mogelijkheden en grenzen zijn van mensen, en deze in balans te brengen met de doelstellingen van de organisatie.

De term duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op individuele werknemers: we spreken immers over duurzaam inzetbare werknemers. De term sociale duurzaamheid is gekoppeld aan de organisatie als geheel: we spreken dan over een sociaal duurzame organisatie. Bij De Milde Organisatie denken we dat het concept van sociale duurzaamheid een vruchtbaar aanknopingspunt is om toe te werken naar een organisatie waarin werkelijk werk wordt gemaakt van 'duurzame gezondheid en werkgeluk'.

Een sociaal duurzame organisatie is in staat om een goede balans te bewaren tussen de menselijke behoeften van medewerkers enerzijds en de doelstellingen van de organisatie anderzijds. Hierbij is het belangrijk dat de organisatie zelf leert hoe zij transparant en aanspreekbaar kan zijn voor haar eigen medewerkers. Sociale duurzaamheid is geen kwestie van een top-down implementatie van nieuw beleid, maar gaat veel meer over het ontwikkelen van een interne dialoog tussen de hogere en lagere regionen van de organisatie. Door deze interne dialoog wordt het mogelijk om zicht te krijgen op de punten waar de menselijke maat in de knel komt en om actie te ondernemen. Alleen al het feit dat medewerkers werkelijk hun stem kunnen laten horen zal maken dat de stress binnen de organisatie afneemt en verbondenheid, vertrouwen en arbeidsvreugde toenemen.

De Milde Organisatie biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van sociale duurzaamheid.
Voor meer informatie over sociale duurzaamheid kun je het achtergrondartikel lezen.

Werken aan hardnekkige problemen rondom ziekte en verzuim

Created with Sketch.

Werkstress, burn-out en andere werkgerelateerde ziekten vormen voor veel werkgevers een hardnekkig probleem. Landelijke cijfers laten zien dat het aantal professionals met werkgerelateerde klachten al jaren stijgt, wat ook betekent dat de kosten die met ziekte en verzuim gepaard gaan al jaren stijgen. Het feit dat dit een landelijk beeld is, laat zien dat we niet zozeer te maken hebben met een probleem dat gekoppeld is aan één of enkele organisaties, maar met een maatschappij-breed probleem. Om deze problemen op te lossen zullen we dus verder moeten kijken dan oppervlakkige problemen en interventies. Als we bijvoorbeeld alleen iets doen aan werk- of prestatiedruk, komen we er niet; het probleem zal zich dan waarschijnlijk slechts verplaatsen. We moeten kijken naar de onderliggende denkbeelden en patronen. Deze zorgen ervoor dat in werkomgevingen een fenomeen ontstaat dat we bij De Milde Organisatie aanduiden als 'het systeem'.

Typische kenmerken van problemen met betrekking tot het systeem zijn:

  • Medewerkers hebben het gevoel dat ze niet worden gezien en gehoord;
  • Er is veel onvrede onder medewerkers omdat ze het gevoel hebben: "Het werk waar het me ooit om begonnen is, is ergens verloren geraakt";
  • Het lukt medewerkers niet om duurzaam te reïntegreren, men blijft uitvallen;
  • Het onderlinge vertrouwen en de verbondenheid tussen medewerkers is zeer verslechterd, bijvoorbeeld door sterke concurrentie en 'elkaar de maat nemen';
  • Medewerkers melden problemen rondom zinloosheid van het werk, eenzaamheid, angst, boosheid, vervreemding van zichzelf en anderen, een laag zelfbeeld of een gebrek aan autonomie;
  • Middenmanagers hebben steeds meer moeite om te laveren tussen 'de menselijke maat' en de doelstellingen van de organisatie;
  • Medewerkers die veel met klanten werken hebben in toenemende mate morele bezwaren, omdat datgene wat ze volgens de regels moeten doen niet in overeenstemming is met wat zij voor klanten willen betekenen.


De bovenstaande problemen zijn géén problemen op het niveau van de organisatie, maar op het niveau van de samenleving. Dit is een belangrijk inzicht, omdat het ons perspectief en dus ook de oplossingsrichting drastisch wijzigt. De Milde Organisatie kan dit denk- en zoekproces begeleiden. Ook verzorgen we in overleg een in-company masterclass over deze thematiek.

In-company trainingen en lezingen

Created with Sketch.

De volgende diensten bieden we in-company aan:


Daarnaast denken we graag mee over in-company trainingen op maat.
Ook zijn er mogelijkheden tot het geven van lezingen op het gebied van de menselijke maat, systeemverandering en sociale duurzaamheid.