Individueel leertraject

Leren uitzoomen

Het individuele leertraject is er voor professionals die willen leren hoe ze zich kunnen verhouden tot een weerbarstig systeem. Je leert hoe je kunt 'uitzoomen', waardoor je de dingen waar je in je werk tegenaan loopt in een breder perspectief kunt plaatsen. Dat geeft ruimte om anders te kijken naar jezelf en om andere keuzes te maken.

Leren uitzoomen

Hoe ga ik om met een situatie waarin ik het gevoel heb niet te worden gezien, gehoord en/of gewaardeerd?
Hoe kan ik beter communiceren met mijn manager?
Hoe hervind ik mijn zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn werk weer zinvol vind?
Hoe zorg ik ervoor dat ik in balans blijf, niet over mijn grenzen ga en niet weer uitval?

Dit zijn voorbeelden van de vele vragen die professionals kunnen hebben in hun baan. Bij dit soort vragen heb je als professional vaak snel de neiging om te denken: ik doe iets niet goed, het ligt aan mijzelf. Nu is het inderdaad zo dat je stappen kunt zetten waardoor je beter bent toegerust om met bepaalde werksituaties om te gaan. Je kunt bijvoorbeeld trainingen volgen op het gebied van vitaliteit, veerkracht, mindfulness, burn-out preventie of de balans tussen werk en privé. Dit zijn zeker nuttige trajecten, omdat je daarmee verantwoordelijkheid neemt voor je eigen aandeel in wat er moeilijk of moeizaam gaat.

Het probleem is echter dat veel problemen waar je als professional tegenaan kunt lopen niet zozeer met jouzelf te maken hebben, maar met de organisatie. Ergens is er een punt waar niet jij moet veranderen, maar de organisatie. Maar als medewerker binnen een organisatie is het vaak erg lastig om te zien wat het grotere geheel is en wat er dan precies zou moeten veranderen. Vaak kunnen we niet heel veel verder kijken dan onze directe werkomgeving en de mensen met wie we te maken hebben. Daardoor is het lastig om zicht te krijgen op de bredere patronen en praktijken, hoe dat maakt dat we zelf in de knel komen, en vooral: wat we daaraan zouden kunnen doen.

Een ander perspectief

Het kan daarom het bijzonder behulpzaam zijn om te leren uitzoomen. Door uit te zoomen kun je de dingen waar je tegenaan loopt in een ander perspectief gaan zien. Wat je dan bijvoorbeeld kunt ontdekken, is dat je stress, ziekte of gevoelens van angst, boosheid en somberheid in feite een heel gezonde reactie zijn op een ongezonde situatie. Dit inzicht kan maken dat veel milder over jezelf gaat denken: je voelt dan geen oordeel meer over datgene waarin je tekort zou schieten, maar compassie met jezelf.

Een ander gevolg is dat je de oplossingsrichting niet langer in jezelf zoekt, maar op zoek kunt gaan naar mogelijkheden om de situatie te veranderen: de omstandigheden waarin je werkt. Hierbij hoeft het niet om hele grote veranderingen te gaan. Ook de kleine stappen zijn heel belangrijk, en niet alleen voor jezelf. Want door uit te zoomen ga je ook ontdekken dat je niet de enige bent met dit soort problemen. Een ander woord hiervoor is common humanity, gedeelde menselijkheid. 

Leertraject

Bij De Milde Organisatie zijn we gespecialiseerd in het leren uitzoomen. Ook kunnen we je helpen om van daaruit keuzes te maken en nieuwe dingen in gang te zetten, ten goede van jezelf en van anderen.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden, of wil je gewoon eens kennismaken in een vrijblijvend gesprek, neem dan hier contact op.

Ook kun je het achtergrondartikel lezen, waarin dieper wordt ingegaan op de hierboven beschreven thematiek.