Individueel leertraject

Leren uitzoomen

Het individuele leertraject is er voor medewerkers en managers die willen leren hoe ze zich kunnen verhouden tot een weerbarstige werkomgeving. Je leert hoe je kunt 'uitzoomen', waardoor je de dingen waar je in je werk tegenaan loopt in een breder perspectief kunt plaatsen. Dat geeft ruimte om anders te kijken naar jezelf en je situatie; een stevige basis om bijvoorbeeld andere communicatiepatronen te onderzoeken of loopbaankeuzes te maken. Het individuele leertraject is o.a. mogelijk in het kader van coaching, re-integratie en outplacement.

Leren uitzoomen

Hoe ga ik om met een situatie waarin ik het gevoel heb niet te worden gezien, gehoord en/of gewaardeerd?
Hoe kan ik beter communiceren met mijn manager?
Hoe ga ik als manager om met de morele problemen die ik in mijn werk tegenkom, met mijn moeite om me staande te houden in de hiërarchie, of met mijn angst om mijn reputatie te verliezen?
Hoe hervind ik mijn zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn werk weer zinvol vind?
Hoe zorg ik ervoor dat ik in balans blijf, niet over mijn grenzen ga en niet weer uitval?

Dit zijn voorbeelden van de vele vragen die professionals kunnen hebben in hun baan. Bij dit soort vragen heb je als professional vaak snel de neiging om te denken: ik doe iets niet goed, het ligt aan mijzelf. Nu is het inderdaad zo dat je stappen kunt zetten waardoor je beter bent toegerust om met bepaalde werksituaties om te gaan. Je kunt bijvoorbeeld trainingen volgen op het gebied van vitaliteit, veerkracht, mindfulness, burn-out preventie of de balans tussen werk en privé. Dit zijn zeker nuttige trajecten, omdat je daarmee verantwoordelijkheid neemt voor je eigen aandeel in wat er moeilijk of moeizaam gaat.

Het probleem is echter dat veel problemen waar je als professional tegenaan kunt lopen niet zozeer met jouzelf te maken hebben, maar met de organisatie. Ergens is er een punt waar niet jij moet veranderen, maar de organisatie. Maar als medewerker binnen een organisatie is het vaak erg lastig om te zien wat het grotere geheel is en wat er dan precies zou moeten veranderen. Vaak kunnen we niet heel veel verder kijken dan onze directe werkomgeving en de mensen met wie we te maken hebben. Daardoor is het lastig om zicht te krijgen op de bredere patronen en praktijken, hoe dat maakt dat we zelf in de knel komen, en vooral: wat we daaraan zouden kunnen doen.

Een ander perspectief

Het kan daarom het bijzonder behulpzaam zijn om te leren uitzoomen. Door uit te zoomen kun je de dingen waar je tegenaan loopt in een ander perspectief gaan zien. Wat je dan bijvoorbeeld kunt ontdekken, is dat je stress, ziekte, morele problemen of gevoelens van angst, boosheid en somberheid in feite een heel gezonde reactie zijn op een ongezonde situatie. Dit inzicht kan maken dat veel milder over jezelf gaat denken: je voelt dan geen oordeel meer over datgene waarin je tekort zou schieten, maar compassie met jezelf.

Een ander gevolg is dat je de oplossingsrichting niet langer in jezelf zoekt, maar op zoek kunt gaan naar mogelijkheden om de situatie te veranderen: de omstandigheden waarin je werkt. Hierbij hoeft het niet om hele grote veranderingen te gaan. Ook de kleine stappen zijn heel belangrijk, en niet alleen voor jezelf. Want door uit te zoomen ga je ook ontdekken dat je niet de enige bent met dit soort problemen. Een ander woord hiervoor is common humanity, gedeelde menselijkheid. 

Inhoud leertraject

Bij De Milde Organisatie zijn we gespecialiseerd in het leren uitzoomen. In het leertraject besteden we aandacht aan de manier waarop veel hedendaagse organisaties in elkaar zitten en hoe je dit in de praktijk kunt tegenkomen in de vorm van bijvoorbeeld regels en machtsverhoudingen. Ook leer je meer over de invloed van socialisatieprocessen binnen de organisatie waar je werkt, zodat je beter weet waar bepaalde innerlijke maatstaven en overtuigingen vandaan komen. Vanuit deze basis kunnen we je helpen om wijze keuzes te maken en nieuwe dingen in gang te zetten, ten goede van jezelf en van anderen.

Meer weten? Lees dan hieronder verder.

Praktische informatie en kosten

Created with Sketch.

Een individueel leertraject bestaat meestal uit 6 tot 8 individuele gesprekken, online of op locatie in Huissen. Soms krijg je tussentijds opdrachten mee. Het traject wordt begeleid door Angela Stoof.

Er zijn zowel particuliere als door de werkgever betaalde trajecten mogelijk. Soms vergoeden werkgevers een leertraject, bijvoorbeeld in het kader van coaching, re-integratie of outplacement. De regels en voorwaarden zijn bij elke werkgever anders. Wil je weten wat er bij jouw werkgever mogelijk is, dan kun je dit navragen bij je leidinggevende of de afdeling personeelszaken / P&O. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om informatie te vragen aan de vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Zij hebben soms zicht op financiële 'sluipweggetjes' binnen de organisatie, bijvoorbeeld als er sprake is van een onveilige werksituatie en het traject buiten het zicht van een leidinggevende moet blijven.

Kosten
We hanteren verschillende tarieven voor zakelijke en particuliere trajecten. Alle prijzen zijn inclusief een kennismakings- en intakegesprek; het opstellen van een maatwerktraject met daarin een schets van de persoonlijke situatie en te behalen doelen/resultaten; de voor- en nabereidingstijd van de gesprekken; en desgewenst aan het einde van het leertraject een terugkoppeling naar de werkgever (altijd in overleg).

Offertes worden op maat gemaakt, maar ter indicatie gelden de onderstaande tarieven:

  • De kosten van een zakelijk traject liggen meestal tussen € 1.300,= en € 2.300,= excl. btw.
  • Voor particulieren is een leertraject mogelijk vanaf € 995,= incl. btw. 

Kosteloos kennismakingsgesprek

Created with Sketch.

Als je wilt onderzoeken of het individuele leertraject iets voor je is, of als je gewoon eens wilt kennismaken, kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Om een afspraak te maken kun je hier contact opnemen. Je bent van harte welkom!

Meer lezen?

Created with Sketch.

Als je meer wilt weten over de visie van De Milde Organisatie op weerbarstige werkomgevingen, kun je ons achtergrondartikel lezen.

Wil je op een meer ludieke manier kennismaken met manieren waarop je als professional 'het systeem' kunt tegenkomen, probeer dan eens onze systeembingo. We hebben dit instrument ontwikkeld in het kader van de Week van Werkstress (WVDWS) 2021.

Je kunt tot slot ook ons artikel lezen over "Schaamte op de werkvloer" (Coachlink Magazine, juni 2022).